Аркус
СО на КНСБ "Аркус" АД
гр. Лясковец

ул.
Председател: Антония Павлова Тонкова
тел:
GSM:
E-mail:

“"Аркус" АД
Фирмата е основана през 1965 г. като машиностроителен завод. От 1999 г. дружеството е 100% частна собственост в т.ч. 74.32% на "Аркус България" АД, гр. Лясковец.
Предметът на дейност на фирма "Аркус" АД включва производството на изделия с военно предназначение, машини и оборудване за машиностроенето, инструментална екипировка, нестандартно оборудване и ремонт, резервни части за автомобили, разработка на нови изделия и проекти за трансфер на технологии, транспорт, стоки и услуги за гражданския пазар. Годишният оборот на фирмата е 35-40 млн. щатски долара при средно-годишна численост на персонала 2 200 души.