Arsenal
СО на КНСБ "Арсенал" АД
Казанлък

6100
ул. Розова долина 100
Председател: Атанас Петков Бозов
тел:
GSM:
E-mail:

“А Р С Е Н А Л”

“Арсенал”АД е съвременно инфраструктурно предприятие, специализирано в областта на машиностроенето и производството на стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси, барути, капсули, пиротехнически изделия, твърдосплавни инструменти и др.
Историята му води началото си от 1878 год., когато в Русе се създава специална фабрика за обслужване на новосъздадената българска войска - Русенски артилерийски арсенал. В началото на 1891 год. оръжейната фабрика е преместена в София и приема името Софийски артилерийски арсенал. През 1924 год. по стратегически причини цялото оборудване, документация и част от специалистите са преместени в Казанлък и така се създава Държавната военна фабрика. Нейно основно предназначение е да произвежда и поправя всички военни материали, необходими на армията, полицията, пограничната стража и други охранителни органи в държавата, както и изпитания на нови образци.