Сътрудничество за прилагане на зелени политикиСътрудничество за прилагане на зелени политики


Проект № BG05SFOP001-2.025-0056


Разработени документи по Проект № BG05SFOP001-2.025-0056 „Сътрудничество за прилагане на зелени политики“ , финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е изпълнен с партньорството на Община Габрово и ефективното съдействие на Регионалния съвет на КНСБ в гр. Габрово и е резултат от усилията на Федерацията да укрепи социалния диалог, като едновременно с това го насочи към една от най-съществените сфери, от които зависи качеството ни на живот, а именно - опазването на околната среда.

Фокусът се обръща и към насърчаване на индивидуалната отговорност, от която зависи нагласата и характеристиката на обществото ни.

AttachmentРазмер
Сборник с доклади.pdf3.29 MB
Меморандум НСФ Метал Електро_Община Габрово.pdf339.33 KB
Зелени политики НСФ Метал-Електро.pdf955.34 KB
Международни екологични политики.pdf899.61 KB
Да бъдем зелени на работното място Преводен материал.docx_.pdf990.82 KB
Ефектът на синдиката - Go green Преводен материал.pdf279.84 KB
Доклад Здравни ефекти_Околна среда_проф Анжелика Велкова.pdf601.25 KB
Доклад_Устойчиви политики на местно ниво_Антония Новакова.pdf1.95 MB
Доклад Добри синдикални практики от света_Юлия Симеонова.pdf723.22 KB
Доклад Климатична неутралност_Драгомир Константинов.pdf5.98 MB
Доклад Климатична криза и опазване на околната среда_Петко Ковачев.pdf664.08 KB