СтруктураПРЕДСЕДАТЕЛ:

Асен Ефремов Асенов

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Зоя Атанасова Цветанова

ЕКСПЕРТИ:

Васил Василев

Соня Тодорова

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

Асен Ефремов Асенов -НСФ "МЕТАЛ-ЕЛКТРО"
Зоя Атанасова Цветанова -НСФ "МЕТАЛ-ЕЛКТРО"
Антония Павлова Тонкова -"Аркус"АД -Лясковец
Атанас Петков Бозов -"Арсенал"АД -Казанлък
Кънчо Радев Кънев -"Дружба"АД -Разград
Мариян Банев Христов -"Идеал Стандарт Видима"АД - ЗСК -Севлиево
Наско Георгиев Саксанов -"Агротехника" -Карлово

ФЕДЕРАЛЕН СЪВЕТ

Асен Ефремов Асенов-НСФ "МЕТАЛ-ЕЛКТРО"
Зоя Атанасова Цветанова-НСФ "МЕТАЛ-ЕЛКТРО"
Антония Павлова Тонкова-"Аркус"АД -Лясковец
Атанас Петков Бозов-"Арсенал"АД -Казанлък
Благовест Гичев Благоев-"Арсенал"АД -Казанлък
Ваня Александрова Стоилова
Васил Георгиев Цеков
Венелин Витанов Маринов
Иван Милков Иванов
Илия Венциславов Илиев
Коста Янев Шивачев
Красимир Андреев Папазов
Кънчо Радев Кънев -"Дружба"АД -Разград
Мариян Банев Христов -"Идеал Стандарт Видима"АД - ЗСК-Севлиево
Наско Георгиев Саксанов -"Агротехника" -Карлово
Пенка Костова Димитрова

РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

Копринка Велева Иванова
Веселина Димитрова Мазгалова
Еми Чанева Алендарова

КОНГРЕС - формира се от избраните делегати на синдикатите, съюзите, синдикалните организации и други членове на Федерацията по норма на представителство, определена от инициатора за неговото свикване.