СтруктураПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илия Венциславов Илиев

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Соня Тодорова

ЕКСПЕРТИ:

Деница Иванова

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

Илия Венциславов Илиев -НСФ "МЕТАЛ-ЕЛКТРО"
Соня Тодорова -НСФ "МЕТАЛ-ЕЛКТРО"
Мариана Методиева Джурова -"Аркус"АД -Лясковец
Атанас Петков Бозов -"Арсенал"АД -Казанлък
Кънчо Радев Кънев -"Дружба"АД -Разград
Мариян Банев Христов -"Идеал Стандарт Видима"АД - ЗСК -Севлиево
Дарина Станева Клюсова -"ЕМКА АД" -Севлиево
Петко Василев Атанасов -"РИГ ЕООД" -Габрово

ФЕДЕРАЛЕН СЪВЕТ

Илия Венциславов Илиев-НСФ "МЕТАЛ-ЕЛКТРО"
Соня Тодорова -НСФ "МЕТАЛ-ЕЛКТРО"
Антония Павлова Тонкова-"Аркус"АД -Лясковец
Атанас Петков Бозов-"Арсенал"АД -Казанлък
Благовест Гичев Благоев-"Арсенал"АД -Казанлък
Ваня Александрова Стоилова
Васил Георгиев Цеков
Венелин Витанов Маринов
Иван Милков Иванов
Илия Венциславов Илиев
Коста Янев Шивачев
Красимир Андреев Папазов
Кънчо Радев Кънев -"Дружба"АД -Разград
Мариян Банев Христов -"Идеал Стандарт Видима"АД - ЗСК-Севлиево
Наско Георгиев Саксанов -"Агротехника" -Карлово
Пенка Костова Димитрова

РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

Копринка Велева Иванова
Веселина Димитрова Мазгалова
Еми Чанева Алендарова

КОНГРЕС - формира се от избраните делегати на синдикатите, съюзите, синдикалните организации и други членове на Федерацията по норма на представителство, определена от инициатора за неговото свикване.