СтруктураПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илия Венциславов Илиев

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Соня Тодорова

ЕКСПЕРТИ:

Деница Иванова

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

Илия Венциславов Илиев -НСФ "МЕТАЛ-ЕЛКТРО"
Соня Тодорова -НСФ "МЕТАЛ-ЕЛКТРО"
Мариана Методиева Джурова -"Аркус"АД -Лясковец
Атанас Петков Бозов -"Арсенал"АД -Казанлък
Кънчо Радев Кънев -"Дружба"АД -Разград
Мариян Банев Христов -"Идеал Стандарт Видима"АД - ЗСК -Севлиево
Дарина Станева Клюсова -"ЕМКА АД" -Севлиево
Петко Василев Атанасов -"РИГ ЕООД" -Габрово

ФЕДЕРАЛЕН СЪВЕТ

Илия Венциславов Илиев-НСФ "МЕТАЛ-ЕЛКТРО"
Соня Тодорова -НСФ "МЕТАЛ-ЕЛКТРО"
Атанас Петков Бозов-"Арсенал"АД -Казанлък
Атанас Димитров Касабов-"Арсенал"АД -Казанлък
Благовест Гичев Благоев-"Арсенал"АД -Казанлък
Димитър Христов Георгиев-"Арсенал"АД -Казанлък
Красимир Андреев Папазов-"Арсенал"АД -Казанлък
Мария Христова Мазнева-"Арсенал"АД -Казанлък
Станка Иванова Костова-"Арсенал"АД -Казанлък
Тодор Христов Дерменджиев-"Арсенал"АД -Казанлък
Ненко Видинлиев-„Сименс“ ЕООД – гр. Правец
Дарина Станева Клюсова -"ЕМКА АД" -Севлиево
Антония Павлова Тонкова-"Аркус"АД -Лясковец
Станимир Стефанов Петров-"Аркус"АД -Лясковец
Тихомир Георгиев Тодоров-"Аркус"АД -Лясковец
Кънчо Радев Кънев -"Дружба"АД -Разград
Мариян Банев Христов -"Идеал Стандарт Видима"АД - ЗСК-Севлиево
Пенка Костова Димитрова - „Черно море“ АД – гр. Варна
Пенка Иванова Рангелова - „ITW Искпраконтролс-България“ – гр. Пловдив
Петко Василев Атанасов -"РИГ ЕООД" -Габрово
Петър Найденов Калинов - „ВИТТЕ Аутомотив“ЕООД – гр. Русе
Силвия Любомирова Ранева - „НИТИ“ ЕАД – гр. Казанлък
Петранка Миткова Василева - „Цератицит България“ – гр. Габрово
Маргарита Апостолова Георгиева - "Ериксон Телекъмюникейшънс БГ"

РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

Надежда Кирчева Тотева - "Арсенал"АД -Казанлък
Еми Чанева Алендарова - "Арсенал"АД -Казанлък
Нина Милкова Андреева - "Аркус"АД -Лясковец

КОНГРЕС - формира се от избраните делегати на синдикатите, съюзите, синдикалните организации и други членове на Федерацията по норма на представителство, определена от инициатора за неговото свикване.