КонтактиНСФ "МЕТАЛ-ЕЛКТРО"

АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" № 1

тел.(02)4010550

E-mail: nsf_me@abv.bg